CONTACT US

Corporate Headquarters


Phone
+86 756 3390000
Fax
+86 756 3390777
Address
1 Jinfeng Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, China
E-mail
liuweiying@electech.com.cn